BallinaBOTUESITXhamia Mbret

Xhamia Mbret

Xhinët – Shejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje

Autor:      Shejhul-Islam Ahmed ibn Tejmijje Titulli:      Xhinët Përktheu: Xhamiambret.com Formati:   8.5 x 11 Faqe:       53 Botues:    Xhamiambret.com Njerëzit duhet të kuptojnë se All-llahu - i Madhërishmi dhe Lavdiploti - e ka dërguar Muhammedin, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, për të gjitha botërat; botën e njerëzve dhe botën e xhinnëve." Të...

Ta ruash gjuhën – Imam Neveviu

Autor:       Imam Neveviu Titulli:       Ta ruash gjuhën Përktheu:  Xhamia Mbret Formati:    8.5 x 11 Faqe:        21 Botues:     Xhamia Mbret E kam permendur me perpara çfare Allahu ma lehtesoi mua per te folur per llojet e pelqyera te dhikrit. Une gjithashtu doja te perfshija bashke me to...

70 Porosi të Muhammedit s.a.v.s – Xhamia “Mbret”

Autor:      Xhamia mbret Titulli:      70 Porosi të Muhammedit s.a.v.s Formati:   8.5 x 11 Faqe:       30 Botues:    Xhamia Mbret Porositë e Pejgamberit a.s. duhet lexuar me vëmendje sepse ai ka qenë shumë i kujdesshëm për ne bile më i kujdesshëm se ne për vetveten tonë. Këtë na e dëshmon All-llahu...

Dhjetë të përgëzuarit me Xhenet – Bledar Haxhiu

Autor:    Bledar Haxhiu Titulli:    Dhjetë të përgëzuarit me Xhenet Formati: 8.5 x 11 Faqe:     83 Botues:  Xhamia Mbret Vëllezër dhe motra Allahu zgjodhi Muhamedin si Profetin e fundit, e bëri atë mik dhe të dashurin e Tij, dhe zgjodhi që ta pasonin dhe ta ndihmonin njerëzit më të mirë, zemrat më...