Shembulli

Për ty që s’falesh – Jusuf Kastrati

Autor:             Jusuf Kastrati Titulli:             Për ty që s'falesh Redaktor:        Burim Koçinaj R. gjuhësor:    Jeton Koqinaj Formati:          A5 Faqe:              78 Botues:           Shembulli Botimi:           ...

Abetarja Kuranore – Osman Abazi & Jusuf Kastrati

Autor:                Osman Abazi & Jusuf Kastrati Titulli:                Abetarja Kuranore R. Gjuhësor:       Besnik Kastrati Formati:             A5 Faqe:                 88 Botues:              Shembulli Seria e...

Rregullat fikhore – Abdurrahman ed-Deuseri

Autor:            Abdurrahman ed-Deuseri Titulli:            Rregullat fikhore Përktheu:       Jusuf Hilmi Kastrati Recensent:     Arben Ahmetaj R. gjuhësor:   Jeton Koçinaj Formati:         5.83 x 8.27 Faqe:             47 Botues:          Sh.B. "Shembulli" Viti:           ...

Qëndrimet e profetit Muhammed gjatë thirrjes – Dr. Said el-Kahtani

Autor:               Dr. Said el-Kahtani Titulli:               Qëndrimet e profetit Muhammed gjatë thirrjes Përktheu:          Dr. Sedat Islami Redaktor fetar:  Almedin Ejupi R. Gjuhësor:      Jeton Koçinaj Formati:            4.7 x 6.7 Faqe:         ...