Doktrinat e tefsirit në trojet shqiptare – Dr. Hajredin Hoxha

0
26

Autor:             Dr. Hajredin Hoxha
Titulli:             Doktrinat e tefsirit në trojet shqiptare
Recensent:      Prof. Muhamed Mustafa
Korrektor:       Hamdi Iljazi
R. gjuhësor:    Ahmed R. Ramadani
Formati:          8.5 x 11
Faqe:              355
Botues:           Furkan ISM
Viti:                2008
Vendi:             Tetovë, Maqedonia Veriore

Ky studim i dalluar kur’anor, i ndërmarrë nga vëllai im i nderuar dr. Hajredin Hoxha, merret me çështje mjaft të rëndësishme që kanë të bëjnë me popullin shqiptar musliman nga aspekti historik, aspekti i zhvillimit dhe nga aspekti i ndikimit intelektual në çështjet më të rëndësishme fetare dhe aplikimeve shkencore që kanë të bëjnë me studimet e ndryshme kur’anore, dhe atë duke nisur nga drejtimi doktrinor sunnit social, drejtimi filozofik, aspekti shkencor empirik dhe nga aspekti doktrinor akaidologjik.