BallinaFikhu - LegjislacioniFikhu i shitblerjes

Fikhu i shitblerjes

Vakëfi – Dhurimi dhe shërbimi – Osman Nuri Topbash

Autor:         Osman Nuri Topbash Titulli:         Vakëfi - Dhurimi dhe shërbimi Përktheu:    Mithat Hoxha Formati:      6 x 8.3 Faqe:          294 Botues:       Progresi Botime Vakfi është institucionalizimi me qëllim për t’u dhënë vazhdimësi dhurimit, ndihmës dhe mirëbërësisë si shfaqje të mëshirës, dhembshurisë...