BallinaAkide - DoktrinëBidatet në fe dhe trajtimi

Bidatet në fe dhe trajtimi

Debat me ata që e lejojnë kremtimin e mevludit – Muhammed Nasiruddin el-Albani

Autor:         Muhammed Nasiruddin el-Albani Titulli:         Debat me ata që e lejojnë kremtimin e mevludit Përktheu:    Besmir Cacani Formati:      8.5 x 11 Faqe:          24 Botues:       Indeksiislam.com Burimi: kaseta 94/1 e vargut silsiletul hude uen-nur i shejh Muhamed Nasirudin Albanit.