Dituria Islame nr. 228-229

0
287

Autor:              Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës
Titulli:              Dituria Islame nr. 228-229
Kryeredaktor:   Mr. Rexhep Suma
Lektor:             Isa Bajçinca
Korrektor:         Skender Rashiti
Formati:            7.87 x 10.69
Faqe:                76
Botues:             BIK
Viti:                  Korrik-Gusht 2009
Vendi:               Prishtinë

Dituria Islame është revistë mujore, fetare, shkencore e kulturore.